โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอ.สป.ศธ.จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่เพชรบุรี

วันนี้ (21 มิถุนายน 2562) เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก ศธ., นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพิธีเปิดที่กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เช่น การศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน เพื่อศึกษาถึงความเป็นมา การบริหารจัดการองค์กร และการน้อมนำพระราชดำริและแนวทางการดำเนินการในด้านต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

การสัมมนาครั้งนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของ สอ.สป. และกิจกรรมการสร้างทีมงานและจิตมุ่งบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อค่านิยมที่พึงประสงค์ มีการทำงานเป็นทีมมากขึ้น มีจิตมุ่งบริการที่ดี เกิดการเสียสละ และมีน้ำใจให้กันและกัน โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรเข้าร่วม 120 คน

สำนักอำนวยการ สป. ถือเป็นองค์กรที่มีความสำคัญมาก เพราะทำงานทั้งในภาพรวมของกระทรวง และ สป. ตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ 1) การจัดระบบการอำนวยการและประสานราชการ 2) การพัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคล 3) การพัฒนาระบบงานและการบริหารงานคลังและสินทรัพย์ 4) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติราชการ

นายประเสริฐ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาเห็นว่าบุคลากร สอ.สป. มีความรับผิดชอบสูงในการทำงานมาโดยตลอด จึงขอชื่นชมในความทุ่มเทการทำงานร่วมกัน ขอให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดมีความรักและสามัคคีกัน เพื่อร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายการทำงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ สอ.สป. "สนับสนุนการปฏิบัติราชการด้วยไมตรีที่มีธรรมาภิบาล"

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 262 ครั้ง