โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียนรู้แห่งอนาคต

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม​ 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่ออนาคต” ณ โรงเเรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เเจ้งวัฒนะรมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า "ครู" คือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย เพราะครูมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่และเชื่อมต่อความรู้ที่มีอยู่สู่เยาวชนไทยทั่วประเทศ ซึ่งจากการที่ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ที่หลากหลาย ทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้เห็นสภาพการเรียนการสอนที่แท้จริงว่า ครูกว่าร้อยละ 90 มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดและส่งต่อความรู้ให้เด็กด้วยความจริงใจ ในขณะเดียวกัน เด็กก็พร้อมที่จะรับองค์ความรู้จากครูเช่นกัน

ในส่วนของการสร้างกำลังคน กระทรวงศึกษาธิการมีแผนพัฒนาคนทุกช่วงวัย และที่ต้องให้ความสำคัญคือการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ที่จะต้องเร่งสร้างและพัฒนากำลังคนที่อยู่ในระดับชั้นปฐมวัยในวันนี้ ให้มีความแข็งแกร่ง และเติบโตเป็นกำลังของประเทศในวันข้างหน้า ซึ่งจะทำอย่างนั้นได้ ครูต้องมีคุณภาพ มีเทคนิควิธีการ และกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ส่วนผู้บริหารก็ต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง เปรียบเสมือนติดอาวุธให้กับครู อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ปรับวิธีการฝึกอบรมที่วัดผลได้ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นสำคัญ เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับครู ศธ.จึงเตรียมปรับระบบการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการให้มีความชัดเจนมากขึ้น อาทิ การขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ, ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น เชื่อว่าจะส่งผลต่อกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น ลดความกังวลในการทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนของครู ทั้งนี้ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและแนวทางการพัฒนาครู

"จึงขอใช้เวทีนี้ เป็นการส่งสัญญาณและขยายผลให้ครูทั่วประเทศ เห็นความตั้งใจของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับต้น ๆ ส่วนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่ง "การเรียนรู้แห่งอนาคต" คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน โดยยึดหลัก "ทำให้ง่าย เข้าใจง่าย ประเมินผลได้ และเกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด" พร้อมกำหนดกรอบเวลาและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้ครูมีอาวุธที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่" รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.ศธ.: รายงาน
18/8/2562

โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,12:05   อ่าน 254 ครั้ง