โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
คณะผู้บริหาร

นายเปลว ปุริสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0917935195
อีเมล์ : Mr.pleaw57@gmail.com