โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอลิษา มีศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภัคนันท์ ธรณ์เมธาสิทธิ์
พนักงานราชการ