โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรัญตี อนันตโท
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัทรภร โรจจิรชล
ครูชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีชัยยันต์ ใจมุ่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0639390916
อีเมล์ : vaqury@gmail.com