โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรัติยา ชมภูพันธ์
ครูชำนาญการ

นายวิษณุ รอดผล
ครูอัตราจ้าง

นายยุทธพล พงค์พุทธชาติ
ครู

นางสาวชนาพร เกิดเกษม
ครูผู้ช่วย