โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
ประถมศึกษา

นางอุมาพร กฤตยโสภณ

นางจุฑากานต์ ศิริเดช

นางญาดา รักษาทรัพย์

นางสาวญาณวรณ รอดประเสริฐ