โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางภัทรภร โรจจิรชล

นายเสกสรรค์ เพ็ชรรักษา

นายวิศรุต บุญคุ้ม