โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉราพรรณ ประชุมสาร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ